Maapallo

ETUSIVU

CV

IN ENGLISH

PALVELUT VENÄJÄLLÄ JA BALTIAN MAISSA

Palvelu koostuu seuraavista osakokonaisuuksista

 • turvallisuuteen liittyviä kehittämissuunnitelmia ja - ehdotuksia
 • turvallisuuteen liittyviä tilanneselvityksiä kohdemaassa ja toimintakohteessa
 • turvallisuuskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta
 • yhteyksien rakentamista kotimaisten ja ulkomaisten turvallisuusviranomaisten kanssa

Venäjällä toimivan turvallisuusosapuolen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen perusteella voidaan Venäjällä oleville tai sinne aikoville länsimaisille yrityksille välittää muun muassa seuraavia palveluja:

 • viranomaisten asiakirjoihin liittyvää asiantuntijaneuvontaa
 • rekrytoitavan henkilöstön taustojen tarkistamista
 • henkilöiden tai yritysten taustojen tarkistamista
 • yhteyksien järjestämistä erityisesti Pietarin ja Leningradin alueen hallintoviranomaisiin
 • turvallisuuspalveluita, muun muassa vartiointia, saattoja ja henkilösuojausta
 • tuvallisuuspalveluita, ongelmien tutkimista ja selvittämistä mm. uhkaukset, kiristykset, muutoin rikoksen kohteena ollessa, saatavien perintä sekä rikollisten ja rikosryhmien kanssa aiheutuneet ongelmat ja niistä irtautuminen
 • liikematkojen järjestämistä ja niihin liittyviä turvallisuuskysymyksiä